|   Експертна оцінка »


Аналіз якнайкращого використання земельної ділянки проводиться для визначення найбільш економічно виправданого і конкурентоздатного використання земельної ділянки. За своєю суттю, ця робота є дослідженням всіх ринкових чинників, що впливають на потенціал конкретної ділянки.
При проведенні аналізу розглядається декілька варіантів реалізації майбутнього проекту по таких напрямах:

 • ринковий аналіз (припускає визначення попиту на кожен варіант використання, при цьому вивчається попит, пропозиція, сукупна місткість сегменту ринку і т.д.);
 • економічний аналіз тієї, що реалізовується (розрахунок базових складових вартості - потоку доходів і ставок капіталізації при використанні кожного варіанту);
 • аналіз найбільш ефективного використання (припускає розробку плану реалізації кожного варіанту з урахуванням термінів здійснення проекту і джерел фінансування, що забезпечують найбільш прибуткову реалізацію проекту).

При розгляді варіантів реалізації проекту, кожний з них повинен відповідати чотирьом критеріям:

 • юридична допустимість;
 • фізична здійсненність;
 • фінансова забезпеченість;
 • максимальна продуктивність.

Аналіз включає такі роботи:

 • вивчення іміджу району розташування ділянки, аналіз переважаючих типів забудови і вектор розвитку району розташування;
 • вивчення існуючої і майбутньої інфраструктури району - торгові, суспільні і житлові об’єкти в безпосередній близькості від ділянки;
 • аналіз фізичних характеристик ділянки - площа, конфігурація, під’їзди/виїзди, транспортна доступність ділянки, ландшафтні характеристики, рельєф і др.;
 • аналіз обмежень по використанню ділянки і їх вплив на проект (наявність ЛЕП, газопроводів, ГРП, ліній зв′язку, сервітутів, і т.п.);
 • SWOT-аналіз ділянки для реалізації проекту забудови;

 • Tags: , , , , , ,

  ТОВ \"РЕД\"


  Схожі записи